Правила прийому дітей до ЗДО


Шановні батьки!

До Вашої уваги пропонується інформація про Порядок електронної реєстрації дітей для зарахування в дошкільні навчальні заклади м. Запоріжжя

Якщо Ви ще не зареєстрували дитину на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» http://reg.isuo.org/, то Ви зможете поставити її на облік у будь-який дошкільний навчальний заклад (далі – ДНЗ) трьома способами.

Для самостійного подання електронної заявки Вам необхідно зайти на сайт «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» http://reg.isuo.org/ , ознайомитись з Інструкцією по електронній реєстрації для батьків.

І-й спосіб (при самостійному поданні електронної заявки): Внесіть відомості про дитину до Реєстру за встановленою формою із даними про одного з батьків та зазначенням Вашої електронної пошти. Завантажте електронну копію Свідоцтва про народження (документа, що підтверджує пільги для влаштування в ДНЗ). Якщо дані в обов’язкових для заповнення полях будуть відповідати електронним копіям документів, то заявка буде прийнята та отримає постійну реєстрацію за первинною датою її подання. Про це Вам буде надіслане повідомлення на вказану Вами електронну пошту.

ІІ-й спосіб (при самостійному поданні електронної заявки): Якщо Ви не маєте можливості завантажити електронну копію Свідоцтва про народження (документа, що підтверджує пільги для влаштування в ДНЗ), то впродовж 10 днів після самостійного внесення відомостей про дитину до Реєстру за встановленою формою із даними про одного з батьків та зазначенням Вашої електронної пошти Вам необхідно надати для підтвердження достовірності оригінали вказаних в заяві документів: територіальному реєстратору, який знаходиться у територіальному відділі освіти Департаменту освіти і науки по вул. Поштова, 64, каб. 22, тел. 226-05-73 по понеділкам з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00

Якщо всі дані будуть відповідати оригіналам вказаних в заяві документів, то заявка отримає постійну реєстрацію за первинною датою її подання, про що Вам буде повідомлено.

ІІІ-й спосіб: Зверніться з оригіналами документів (Свідоцтвом про народження; документами, що підтверджують встановлені для влаштування в ДНЗ пільги; паспортом): до територіального реєстратора, який знаходиться у територіальному відділі освіти Департаменту освіти і науки по вул. Поштова, 64, каб. 22, тел. 226-05-73 по понеділкам з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00

Відповідальна особа виконає заповнення заявки за встановленою формою у Вашій присутності. Заявка отримає постійну реєстрацію за датою її подання, про що Вам буде надіслано відповідне повідомлення на вказану Вами електронну пошту.

!!! Зверніть увагу на те, що Ви маєте можливість подати заявку лише в один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини.


ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу

(затверджено Наказом МОЗ України від 29.11.2002 р. № 434)

I. Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного навчального закладу

1. Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини.

2. Підготовка включає в себе систематичне спостереження на педіатричній дільниці з метою забезпечення гармонійного психофізичного розвитку, оптимального сімейного виховання а саме:

2.1. Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз);

2.2. Оздоровлення та лікування дітей груп "ризику" та диспансерної групи;

2.3. Оформлення медичної документації (ф. № 026/о), яка включає:

а) результати обов'язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів;

б) дані про профілактичні щеплення (ф. № 063/о);

г) дані лабораторних досліджень;

д) рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини в дошкільному навчальному закладі, груп по фізичному вихованню, диспансерних хворих - по спостереженню та оздоровленню.

3. У разі перенесеного гострого захворювання дитиною, що готується для відвідання дошкільного навчального закладу вперше, її направлення в заклад пропонується здійснювати не раніше ніж через 2 тижні після клінічного одужання.

4. Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу.

5. Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів.

6. Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.

Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям


Р.О.Моісеєнко

Государство гарантирует предоставление льгот при устройстве детей в дошкольные учебные заведения:

1. Детям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы (вне очереди).

Согласно п.17 статьи 20 и п. 2 статьи 30
Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»

2. Детям военнослужащих (в первую очередь).

Согласно п. 4 статьи 13 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»

3. Детям военнослужащих военных прокуратур (в первую очередь).

Согласно п.4 статьи 83. Закона Украины «О прокуратуре». Документ ВРУ 1697-18.

Пільги з харчування дітей в дошкільних навчальних закладахКеруючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№911-VІІІ), «Про дошкільну освіту», відповідно до постанови КМУ від 26.08.2012 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (із змінами), рішення Запорізької міської ради від 26.02.2016 №16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №18 «Про затвердження програм по галузях «Освіта», «Фізична культура і спорт» та Програм фінансування заходів з питань сім’ї та молоді, та про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 №27 (зі змінами та доповненнями)» та затвердження програми «Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки»

звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах всіх типів, а саме:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;дітей-інвалідів;дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 № 197/98; 
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації й відвідують спеціальні дошкільні навчальні заклади (групи, у т.ч. інклюзивні), санаторні дошкільні навчальні заклади (групи) для дітей з латентною формою туберкульозної інфекції та вилікуваних від туберкульозу;
дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), які мають відповідні документи, що підтверджують статус; 
дітей із сімей, які мають трьох і більше дітей.
 У випадку, якщо представлені батьками або особами, які їх замінюють, документи, що підтверджують пільгу щодо звільнення від плати за харчування, викликають сумнів щодо їх достовірності, керівником закладу здійснюється запит до підприємства, організації, установи, які видали документ, щодо необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право батькам або особам, які їх замінюють, на звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, плата з них справляється за весь період.
Для оформлення пільги на харчування батькам, або особам,які їх замінюють необхідно зібрати такі документи:
* дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
- рішення суду про піклування,
- свідоцтво про народження дитини (копія),
- довідка з місця проживання,
- заява.
 * дітей-інвалідів:
- медичне висновок на дитину-інваліда,
- посвідчення про догляд за дитиною-інвалідом з фотокарткою,
- посвідчення з управління праці та соціального захисту населення,
- свідоцтво про народження дитини(копія),
- довідка з місця проживання,
- заява;
 * дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 
 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
- довідка з управління праці та соціального захисту населення про отримання соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї,
- довідка про виплати, як малозабезпеченій сім’ї,
- довідка про виплати, як одинокій матері,
- свідоцтво про народження дитини (копія),
- заява;
· дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), які мають відповідні документи, що підтверджують статус; 
- довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,
- посвідчення учасника АТО з фото,
- довідка з місця проживання,
- свідоцтво про одруження (копія),
- паспорт (копія),
- свідоцтво про народження дитини (копія),
- заява;
· дітей із сімей, які мають трьох і більше дітей.
- довідка з місця проживання про склад сім’ї,
- посвідчення про те, що сім’я багатодітна,
- свідоцтва про народження всіх дітей (копії),
- заява.

Кiлькiсть переглядiв: 79

Коментарi